ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

พระพุทธชินราช ประดิษฐานในพระวิหารหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดใหญ่” จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ

พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย และยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิริมงคลมากที่สุดองค์หนึ่ง

ข้อมูล วิกิพีเดีย, บูรพา โชติช่วง เรียบเรียง, ภาณุพงศ์ บุญสุทธิ ภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย