พร้อมมีที่พักให้สำหรับคนมาจากต่างจังหวัด รับสมัครเพียงแค่ 30 คน ถ่ายทอดโดยตัวจริง

รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวรมีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ ศึกษา รวบรวม ส่งเสริม เผยแพร่งานช่างสิบหมู่ ซึ่งหนึ่งในงานศิลปะชั้นสูงคือ หัวโขน แบ่งเป็น 2ประเภทคือ หัวโขนสำหรับใช้แสดง และหัวโขนที่ใช้ประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก

นางนิพัทธ์ เกษาพร ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกล่าวว่า กองฯได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ ประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอท็อป นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจ ระหว่าง 21-22 มี.ค.62 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ม.นเรศวร วิทยากรโดยนายพิทักษ์พงษ์ จุมปา เจ้าของร้านอินธนู ผู้ผลิต-จำหน่ายหัวโขนร่วมสมัย รับสมัคร 12 ก.พ.-12 มี.ค.62 รับเพียง 30 คน ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 15 มี.ค.62 อบรมฟรีพร้อมที่พักสำหรับผู้มาจากต่างจังหวัด สอบถาม 0-5596-1201 ดาวน์โหลดใบสมัคร www.nuac.nu.ac.th เฟซบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร