ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวในการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรมช.ศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคกลางปีงบฯ 62 โดยเน้นผู้บริหารและบุคลากรกศน.ในการแก้ปัญหาเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะหลุดจากระบบด้วยความอ่อนแอของสังคมหรือเศรษฐกิจครอบครัว หรือตัวเด็กเอง จะต้อง บูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มวัยเรียนที่อยู่นอกระบบฯมาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเต็มที่

ทั้งนี้ กศน.จะไม่โดดเดี่ยวในการทำงานและแก้ปัญหา เพราะมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ., สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และอีกหลายหน่วยงาน ตลอดจน 5 กระทรวงได้แก่ ก.ดิจิทัลฯ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.พัฒนาความมั่นคงฯที่จะร่วมมือกับกศน.อย่างเต็มที่

เลขาฯกศน.กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง บทบาทกศน.ปัจจุบันจึงเป็นยุค “การเปลี่ยนความรู้ของยุคสมัย” แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างเหลือล้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญ ดังที่นายกฯเปรียบครูกศน. เป็นหน่วยซีลในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง