ห้องเรียนของเด็ก ๆ ในยุคสมัยใหม่ อาจจะไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมๆ ที่มีโต๊ะเรียน กระดานดำ และคุณครู หรือไม่ใช่การท่องจำความรู้แค่ในตำรา แต่เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่จะสร้างประสบการณ์ บทเรียนที่แปลกใหม่แก่เด็ก ๆ ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

ภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา เทเวศประกันภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนวัดมหาธาตุ ด้วยการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุด ได้จัดการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้กิจกรรม “พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา ปีที่ 7” โดยนำนักเรียนในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ เดินทางสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่นำมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการด้านความจำและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเด็ก ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก ๆ ในวันนี้ เริ่มจากการนั่งฟังประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ซึ่งน้องๆ มีความตั้งใจในการฟังและตอบคำถามของพี่ๆ วิทยากรได้เป็นอย่างดี และร่วมกันสานปลาตะเพียนกับผู้ปกครอง ซึ่งการสานปลาตะเพียนนั้นจะช่วยในเรื่องของการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของน้องๆ และช่วยฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับขั้นตอนในการสานปลาตะเพียน

หลังจากนั้น น้องๆ จะเดินไปสู่ฐานต่างๆ ที่ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จัดเตรียมไว้ ฐานที่ 1 มีชื่อเรียกว่า ป.ปลาตากลม ให้น้อง ๆได้รู้จักที่มาของปลานิลและปลาทับทิม พร้อมทั้งให้อาหารปลา ฐานที่ 2 แม่ไก่ตัวโต ซึ่งฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องไก่ไข่ และฐานที่ 3 เด็กเลี้ยงแพะ ทั้ง 2 ฐานนี้ น้องๆ จะได้อุ้มได้สัมผัสกับตัวไก่ไข่ และแพะ ทำให้น้อง ๆรู้สึกสนุกสนาน ได้สัมผัสกับสัตว์โดยที่น้อง ๆ ก้าวผ่านความกลัวที่เกิดขึ้นได้ ท่ามกลางรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ฐานที่ 4 อาหารบ้านของพ่อ ฐานนี้จะฝึกให้น้องๆ ได้ลองทำอาหารง่าย ๆ คือ ยำไข่ดาว เพื่อให้น้องๆ ได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนก็ทำกันได้ดี และลองชิมฝีมือของตัวเอง ฐานสุดท้าย คือฐานต้นไม้วิเศษ ฝึกให้น้องๆ ได้ลองปลูกต้นไม้เล็กๆ ในกระถางต้นไม้ เด็กทุกคนดูมีความตั้งใจในการตักดิน นำต้นไม้มาใส่ในกระถาง และปลูกต้นไม้จนสำเร็จ นำผลงานที่ได้มาอวดกันอย่างสนุกสาน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ฝึกกระบวนการคิดและอารมณ์ให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสำเร็จ ถึงแม้เด็ก ๆ บางคนจะมีความกลัวสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แต่น้อง ๆ ทุกคนก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ โดยมีกำลังใจจากเพื่อน ๆ และผู้ปกครองที่คอยอยู่เคียงข้าง ความกลัวของเด็กๆ จึงหายไป

กองทุนประกันวินาศภัย