คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ “Basic Engineering and Sciences Examination” โดยข้อสอบประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และเคมี) และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ยื่นสมัครใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO) .. โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ https://www.tuadmissions.in.th และกำหนดสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน