สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2562 สมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือ สมัครออนไลน์ที่ www.cdti.ac.th สอบสัมภาษณ์และทราบผลทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295/3296