เผยแพร่ผลงานครู-นักเรียนเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ทั้งเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในหลากหลายด้าน ทั้งปูทางเถ้าแก่น้อย การศึกษานานาชาติ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.62 ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 5 ประจำปี 62 เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูนักเรียนเอกชนของเครือข่ายภาคเหนือสู่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะวิชาชีพตามความถนัด โดยมีโรงเรียนเอกชน 563 แห่ง นักเรียน 299,083 คน ครูและบุคลากร 17,325 คน

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการมี 61 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ใช้สถานที่รร.ธีรธาดาพิษณุโลก รร.นานาชาติเคมบริดจ์ฯ รร.ผดุงราษฎร์ รร.เซนต์นิโกลาส ส่วนที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับมัธยมตลอดจนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูนักเรียนทั้งในรูปแบบ “เถ้าแก่น้อย” การจัดการศึกษานานาชาติระบบอังกฤษ และผลงานด้านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวม 50 บูธ มีนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คนซึ่งได้รับความร่วมมือดีจากบริษัทห้างร้านและผู้ปกครองนักเรียน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ แต่ที่สร้างความตื่นเต้นคือ การแสดงกลองยาวของโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์ ที่ต่อตัวบนกลองยาวอย่างพร้อมเพรียงบนเวทีที่มีพื้นที่จำกัด จากนั้นรองผู้ว่าฯจ.พิษณุโลก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน 26 รางวัล และเข็มสดุดีทองคำ 5 รางวัล รางวัลObec Awards 58 รางวัล รางวัลสดุดีครูเอกชน12 รางวัลอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน