โครงการดีๆ เพื่อสังคม ฉลองครบรอบ 84 ปี ของกลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ขอส่งต่อความสุขให้น้องๆ ผ่านการออกกำลังกายภายใต้โครงการ “Aksorn Excellent Health for Charity”

ด้วยการแปลงจำนวนกิโลเมตรการออกกำลังกายของพนักงานให้เป็นทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ รณรงค์ให้พนักงานมี Work Life Balance สร้างสมดุลในการทำงาน และการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลา 111 วัน ในช่วงปี 61 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 62 นี้ จำนวนกิโลเมตรจากการออกกำลังกายของพนักงานอักษรฯ ได้ถูกแปลงเป็นทุนการศึกษา หนังสือสื่อการเรียนรู้ พร้อมทุนอาหารกลางวัน เป็นจำนวนเงินกว่า 100,000 บาท

นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทอักษรฯ ยังมอบพันธุ์แม่ไก่พันธุ์ไข่ 84 ตัว ให้กับโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมทั้งร่วมขุดลอกบ่อปลาในชื่อ “อักษรเพื่อการเรียนรู้” และพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ กว่า 2,000 ตัว เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดโคกสำโรง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 45 คน ครูผู้สอนเพียง 4 คน

มนตรี เพิ่มพูนธนาลาภ รองกรรมการผู้อำนวยการสายสนับสนุน กล่าวว่า กลุ่มบริษัทอักษรฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรขององค์กรเป็นปัจจัยหลัก และหากเราสามารถทำกิจกรรมกับพนักงานและยังช่วยเหลือสังคมได้ด้วย ก็นับเป็นเรื่องที่ดีมาก

สำหรับโครงการ “Aksorn Excellent Health for Charity” ทางอักษรฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ อักษรฯ มีอายุครบรอบ 84 ปี เราจึงถือเป็นการส่งมอบความสุข และร่วมแสดงรับผิดชอบต่อสังคม โดยมอบเป็นทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อต่อยอดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และสนับสนุนครัวเรือนตามวิถีของเกษตรพอเพียงแนวทางสู่ความยั่งยืน

โครงการฯ นี้ จึงมีเป้าหมายในการตอกย้ำสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และช่วยกันเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน พร้อมยกระดับการศึกษาไทยอีกทางหนึ่ง

ขณะที่ ครูวันเพ็ญ แก้ววิชิต จากโรงเรียนวัดโคกสำโรง สอนระดับชั้น 4-5 กล่าวว่า “โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่มาก แต่ก็ยังขาดแคลนหลายอย่าง ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง อจท. ที่เข้ามาสนับสนุนอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอุปกรณ์การเกษรตรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญ เด็กๆ วัดโคกสำโรง ดีใจ และตั้งใจจะเลี้ยงแม่ไก่พันธุ์ไข่และพันธุ์พปลาที่ได้รับมอบมาให้ดีที่สุดค่ะ”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาครบวงจร มุ่งสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก และสังคม โดยผ่านการดีไซน์ระบบการเรียนรู้ต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียนพร้อมเป็นหนึ่งเรื่องการศึกษาไทย