นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ http://www.thaiembassy.org/wellington/th/news/5375/99514-Successful-Cand... ได้ออกประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน ระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปรากฏว่ามีชื่อนายภาสวัฒน์ แสงป้อง นักเรียนชั้น ม.5/11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนไทย-นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ประเทศนิวซีแลนด์