สมุทรสาคร : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ.62 คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ พลเอกธีระวัฒน์ บุญประดับ ที่ปรึกษาและกรรมการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ ม.8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดป่ามหาชัย ของนายสุวรรณ บรรจุน เพื่อเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลากัดป่ามหาชัย และรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นแนวทาง การดำเนินงานในการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการ กลุ่มอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย ร่วมเยี่ยมชมและหารือแนวทางต่างๆ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ สนช.ได้เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปลากัดปลามหาชัย ของฟาร์มสุวรรณ บรรจุน ซึ่งมุ่งเน้นการเพาะพันธ์ปลากัดป่ามหาชัยสายพันธุ์แท้ เพื่อส่งเข้าประกวดความสวยงามและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้นคณะฯได้เดินเข้าไปยังบริเวณป่าจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลากัดป่ามหาชัย เพื่อศึกษาระบบนิเวศการดำรงชีวิตของปลากัดป่ามหาชัย และร่วมกันปล่อยลูกปลากัดป่ามหาชัยที่เพาะพันธุ์โดยฟาร์มสุวรรณ บรรจุน ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ระบุถึงแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดป่ามหาชัย ว่า ปลากัดป่ามหาชัย เป็นปลากัดสายพันธุ์เฉพาะถิ่นซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีชนิดเดียวในโลก หรือเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ทั้งนี้การอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์ระบบนิเวศของป่าจาก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย โดยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของปลากัดป่ามหาชัย หากพบป่าจากบริเวณใดเป็นพื้นที่ของรัฐก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่ามหาชัย รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจะมีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์​

หากป่าจากพื้นที่ใดเป็นของเอกชนจังหวัดสมุทรสาครต้องเข้าไปสร้างความร่วมมือ สร้างความตระหนักรู้และแสวงหามาตรการเพื่ออนุรักษ์ป่าจากและปลากัดป่ามหาชัยร่วมกัน

นายวัลลภ ระบุเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้เพาะเลี้ยงปลากัดป่ามหาชัยถือว่าก้าวหน้าไปมาก มีการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดให้เกิดความสวยงามเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในอนาคตต้องการให้ผู้เพาะเลี้ยงพยายามรักษาปลากัดมหาชัยสายพันธุ์แท้เอาไว้ เพราะถือเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสมุทรสาคร มีสัตว์สายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก //

กองทุนประกันวินาศภัย