“ประเทศอินเดีย” เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และมักจะถูกมองข้าม หากนึกถึงการตัดสินใจเรียนแบบ area study ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม หลายคนมักจะให้ความสนใจกับการเรียน area study ในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ จีน หรือประเทศในแถบยุโรปมากกว่า ซึ่งเป็นประเทศกระแสหลักในการศึกษาแบบ area study

                แล้วทำไมถึงควรหันมาเรียนรู้เรื่องอินเดียมากขึ้นล่ะ ?
อินเดียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งทรงอิทธิพลมากขึ้นทั้งในแง่ประชากรที่มากขึ้น เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และภาษาฮินดีที่ติดท็อป 5 ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก เห็นมั้ยล่ะว่าอินเดียมีแง่มุมที่ชวนให้เข้าไปศึกษาอย่างลึกซึ้งมากมาย ตอบโจทย์การเรียน area study กระแสรอง แต่สามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ ได้ก่อนใคร

                บทความนี้ จะพาไปแนะนำหลักสูตร “อินเดียศึกษา” ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่หลายคนรู้จักในนาม PBIC Thammasat ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอินเดียโดยเฉพาะ โดย 8 ข้อที่จะทำให้น้องๆ รู้จัก อินเดียศึกษา PBIC Thammasat มีดังนี้

1.       หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านและลึกซึ้งเกี่ยวกับอินเดีย

แน่นอนว่าชื่อหลักสูตร “อินเดียศึกษา” นักศึกษาจะได้เรียนทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงภาษา เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอย่างรอบด้านไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ซึ่งในประเทศไทยยังถือว่ามีกลุ่มคนที่เข้าใจบริบทของอินเดียอย่างรอบด้านอยู่จำนวนไม่มาก สวนทางกับแนวโน้มความต้องการแรงงานที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอินเดียที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

2.       ได้เรียนท็อป 5 ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

อีกหนึ่งความโดดเด่นของการเรียนที่ PBIC Thammasat ก็คือ การเรียนการสอนแบบนานาชาติ ซึ่งแน่นอนว่าจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนตลอด 4 ปี และสำหรับหลักสูตรอินเดียศึกษา นักศึกษาจะได้เรียน “ภาษาฮินดี” ซึ่งเป็นภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในอินเดีย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทรอบด้านทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของอินเดียมากขึ้น โดยนักศึกษาอินเดียศึกษาจะได้เรียนภาษาฮินดีตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เพื่อนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       มีวิชาที่น่าสนใจ มากกว่าสายสังคมศาสตร์

ที่ PBIC Thammasat ไม่ได้มีแค่วิชาด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ area study ในหลักสูตรที่เลือกเรียนเท่านั้น แต่ยังมีวิชาอื่นๆ ที่จะติดเครื่องมือความรู้ให้กับผู้เรียนอินเดียศึกษาได้อย่างรอบด้าน เช่น วิชาการค้า การพาณิชย์ และการลงทุนในอินเดีย วิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอินเดีย เป็นต้น ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

4.       เรียนกับปรมาจารย์อินเดียศึกษา ทั้งไทยและต่างชาติ

อีกหนึ่งปัจจัยในการเรียนแบบ area study อย่างมีประสิทธิภาพ คือการเรียนกับผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ โดยตรง ซึ่งหลักสูตรอินเดียศึกษาก็มีปรมาจารย์มากมายทั้งชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านอินเดียโดยตรง และชาวอินเดียเจ้าของภาษาและวัฒนธรรม ที่จะสามารถถ่ายทอดแง่มุมต่างๆ ให้นักศึกษาเห็นภาพความเป็นอินเดียได้อย่างชัดเจน

5.       อาชีพมากมายรองรับคนจบ อินเดียศึกษา

อย่างที่กล่าวไปว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มาแรงอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ โอกาสในการทำงานก็มากขึ้นไปด้วย โดยอาชีพที่บัณฑิตหลักสูตรอินเดียศึกษา PBIC Thammasat สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาฮินดีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์การระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการและบุคคลากรในภาคเศรษฐกิจต่างๆ นักธุรกิจระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน นักแปล ล่าม นักเขียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกมิติของอินเดียรวมทั้งด้านภาษา เป็นต้น

6.       อินเดียศึกษา เรียนที่ท่าพระจันทร์

ทุกหลักสูตรของ PBIC Thammasat รวมถึงอินเดียศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นแคมปัสที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีบรรยากาศที่ดี เดินทางสะดวกสบาย อีกทั้งเป็นแหล่งรวมย่านของกินและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกด้วย

7.       โอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนในดินแดนภารตะ ผ่าน Collaboration มหาวิทยาลัยในอินเดีย

อีกหนึ่งไฮไลต์ของหลักสูตรอินเดียศึกษาก็คือ เมื่อเรียนถึงชั้นปีที่ 3 และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ นักศึกษาจะมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศอินเดีย เป็นเวลาถึง 1 เทอมเต็มๆ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์อย่างรอบด้าน โดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ PBIC Thammasat ในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยจันดิการ์ มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีการ์ และมหาวิทยาลัยเดลี เป็นต้น

8.       เรียนลึกและรอบด้านขนาดนี้ ค่าเทอมเท่าไรนะ

สำหรับการเรียนการสอนที่เจาะลึก และรอบด้านขนาดนี้ แถมยังเป็นวิชาเอกอินเดียศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย มีค่าเล่าเรียนประมาณ 60,000 บาท/ภาคการศึกษา

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจรายละเอียดหลักสูตรของ PBIC Thammasat สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่www.pbic.tu.ac.th สอบถามโทร. 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU