ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงานประกาศรางวัล “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” เวทีที่เปิด โอกาส ให้ศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมส่งผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เข้าประกวดได้อย่างมีอิสระทั้งด้านแนวคิดและเทคนิคในการนำเสนอ โดยความพิเศษของปีนี้อยู่ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้เพิ่มรางวัลพิเศษในสาขา Collector’s Choice เพื่อเปิดโอกาสให้นักสะสม ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของไทย ร่วมตัดสินผลงานที่มีอัตลักษณ์ สุนทรียศิลป์ และสะท้อนแนวคิด เรื่อง “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความดี ตลอดจน วิถีชีวิตที่ผูกพันกับความเชื่อ ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรมอันละเมียด

โดยผู้ชนะการประกวด ในปีนี้จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท บรรยากาศในงานประกาศผลตัดสินรางวัล ณ หอศิลป์กรุงไทย ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562 เป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินชั้นครู ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย และเหล่านักสะสมที่มีชื่อเสียงของ เมืองไทย นำโดย วิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม, กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ร่วมกันตัดสิน ผลงานศิลปะ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยปีนี้มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศถึง 309 ชิ้น แบ่งเป็น ภาคกลาง 206 ชิ้น ภาคเหนือ 33 ชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ชิ้น และภาคใต้ 49 ชิ้น

collector's choice รางวัลที่ 1

ส่วนการตัดสินรางวัลในปีนี้ เริ่มต้นด้วยการประกาศผลตัดสินรางวัล Collector’s Choice จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบด้วย คุณวิชัย อัศรัสกร, พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์, คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี, คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์, คุณพงษ์ชัย จินดาสุข และ คุณกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ โดยผู้ชนะการประกวด ได้แก่

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางศรีพัชรินทร์ จนาศิลป์ เจ้าของผลงานชื่อ “ราชรถ ทศกัณฐ์”

collector's choice รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายพายุ เกิดพุฒ เจ้าของผลงานชื่อ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา (หมายเลข 3)”

collector's choice รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง เจ้าของผลงานชื่อ “สุนทรียะของวัฒนธรรม”

การประกาศตัดสินรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย จำนวน 14 รางวัล รวมมูลค่า 2,400,000 บาท จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 คณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบด้วย อาจารย์ทวี รัชนีกร, อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยมีผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่ นายปฐมพงศ์ บูชาบุตร เจ้าของผลงานชื่อ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2”

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายศักชัย อุทธิโท เจ้าของผลงานชื่อ “ความสงบสุขและความดีงาม 1” และ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ เจ้าของผลงานชื่อ “นวัตกรรมจากงานช่างไม้ หมายเลข 2”

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายบุญเสริม วัฒนกิจ เจ้าของผลงานชื่อ “ชุมนุม” และ นายนัฐพล แสงทอง เจ้าของผลงานชื่อ “สัมพันธภาพแห่งเส้น”

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 9 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 1. นายกิตติพันธุ์ ชิณวรรณโชติ เจ้าของผลงานชื่อ “ความสัมพันธ์” 2. นายกรณิศ พ่วงพันสี เจ้าของผลงานชื่อ “สนามเด็กเล่นบนทางช้างเผือก” 3. นายเดโช โกมาลา เจ้าของผลงานชื่อ “บ้านเรา” 4. นางสาวรัตติยา แหละหมัน เจ้าของผลงานชื่อ “สัจจะความจริงจากใบบัว” 5. นายพีรพล อินทร์ตุ้ม เจ้าของผลงานชื่อ “หลง” 6. นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ เจ้าของผลงานชื่อ “วิถีชีวิต” 7. นายวีระพงศ์ แสนสมพร เจ้าของผลงานชื่อ “น้ำค้าง...ชีวิต” 8. นายสุรศักดิ์ แสนโหน่ง เจ้าของผลงานชื่อ “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์” 9.นายสุริยา ฟ้อนรำดี เจ้าของผลงานชื่อ “มีงานมีการหลังบ้านงาน”

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบผลการประกาศรางวัล “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ได้ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th โดยผลการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด ทางธนาคารกรุงไทยจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมผลงานของศิลปินที่ชนะการประกวด และผลงานของศิลปินที่ ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงอีกครั้ง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน