สำหรับในปีนี้ ให้ทำการไหว้ ในคืนวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ปีกุน ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ยามแรก (จื้อซี้)หรือเวลา 03.00 น.(อิ๊งซี้) โดยตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้ (South) หรือถ้าไม่ตรงทิศหันหน้าเข้าบ้าน ก. สิ่งของที่ใช้ในพิธีไหว้ - โต๊ะสี่เหลี่ยม 1 ตัว (ผ้าแดงปูบนโต๊ะ) ก 1. เทียนแดงก้านไม้ 1 คู่ ก 2. กิมฮวย 1 คู่ ก 3. กระถางธูปติดอั่งติ้ว(ผ้าแดง) 1 ใบ [ถ้าไม่มีให้ใช้แก้วน้ำห่อกระดาษแดงใส่ข้าวสาร] ก 4. ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปสีแดงเล็ก คนละ 3 ดอก ก 5. แจกันดอกไม้สดสีแดง 1 คู่ ก 6. ขันน้ำแช่ยอดทับทิม 1 ขัน ก 7. กิมซิ๊ง (รูปปั้นหรือรูปภาพ องค์เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย) ก 8. อั่งเปา (ซองแดง) ใส่เงินแต๊ะเอียหรือเงินขวัญถุง จิ๋วเปี้ย 2 ลูกต่อคน (ผงฟู) 1 จาน ข. เครื่องบวงสรวงมีรายการดังต่อไปนี้ ข 1. น้ำเปล่า 3, 5 ถ้วย ข 2. น้ำชา 3, 5 ถ้วย ข 3. ข้าวอัด 3, 5 ถ้วย ข 4. อั่งอี๊ (เม็ดสาคูต้มใส่น้ำแดง) 3, 5 ถ้วย ข 5. เจไฉ่ 5 อย่าง 1ถาด (วุ้นเส้น,ฟองเต้าหู้,จำไฉ่(ดอกไม้จีน),เห็ดหูหนู,เห็ดหอม) ข 6. ถั่ว 5 อย่าง (ถั่วเขียว , ถั่วเหลือง , ถั่วลิสง , ถั่วแดงเม็ดเล็ก , ถั่วแดงเม็ดใหญ่ มีหรือไม่มีก็ได้) ข 7. พุทราแดง ( อั่งจ้อ ) 25 เม็ด ข 8. โหงวก้วย (ผลไม้ 5 อย่าง) 1 ถาด (ส้ม 5 ลูก,กล้วยหอม 1 หวี, สัปปะรด 1 หัว, องุ่น,สาลี่ 5 ลูก) ข 9. ขนมจันอับ(จับกิ้ม,แต่เหลี่ยว,ซี๊เซ็กทึ้ง) 1 จาน ข 10. ท๊อฟฟี่สีแดง 1 จาน หรือเปียทึ้ง (น้ำตาลกรวด) 1 จาน ข 11. ข้าวสาร 1 จาน ข 12. ซิ่วท้อ 1 จาน (มีหรือไม่มีก็ได้) ข 13. ฮวกก้วย 1 จาน (มีหรือไม่มีก็ได้) ค. เครื่องกระดาษที่ต้องใช้ มีรายการดังต่อไปนี้ ค 1. หงึ่งเตี๋ย 13 แผ่น ค 2. ค๊อซีอ่วงป้อ 13 ชุด พร้อม ตั่วกิมพับเป็นรูปทองก้อน 12 แผ่น ค 3. กิมหงึ่งเต้าใหญ่ 1 คู่ ค 4. ไฉ่สิ่งเอี่ยเพ๊า (ชุดฉลองพระองค์ 1 ชุด (มีหรือไม่มีก็ได้) ค 5. เทียงเถ้าจี๊ 1 ชุด ค 6. อั่งเถียบ(เทียบแดง) 1 แผ่น (เขียนชื่อแล้วนำไปไหว้ เมื่อไหว้เสร็จแล้วไม่เผาให้เก็บ 1 ปี) ค 7. เทียบเขียว 1 แผ่น ค 8. กุ๊ยหนั่งจี๊ (กระดาษเทพอุปถัมภ์) 13 แผ่น ค 9. หลักฮะจี๊ 3 ก้อน (ก้อนละ 12 แผ่น = 36 แผ่น) ค 10. ขิ่วไช้จี๊ 5 แผ่น ค 11. เผ่งอังจี๊ 5 แผ่น ค 12. กิมหงึ่งเต้าเล็ก 1คู่ (ไหว้เสร็จแล้วเก็บ 1 ปี) ค 13. ก่ง (เต้าที่มีรูป 8 เซียน) 1 คู่ (มีหรือไม่มีก็ได้) การเขียนข้อความ (ห้ามใช้หมึกสีดำ) ใน ค 6. อั่งเถียบ (เทียบแดง) ดังนี้ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนยเยน โซฮา โอม ชัมภาลา จาเลน ไนยเยน สวาหะ” 9 จบ ข้าพเจ้า ชื่อ.......นามสกุล........... เกิดวัน.......ที่.......เดือน.......พ.ศ............ตรงกับปีนักษัตร.....(เขียนชื่อคนในครอบครัวตามลำดับปีเกิด เริ่มจากปีมะโรง ระกา ชวด ฉลู กุน ขาล จอ มะแม เถาะ มะเมีย วอก มะเส็ง) อาศัยอยู่บ้านเลขที่................แขวง..............เขต................จังหวัด.................ประเทศไทย วันนี้เป็นวันดีมีฤกษ์ยามเป็นสิริมงคล ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน คือ เจียง่วยชิวอิก ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน ในยามแรก (จื้อซี้)ของวันนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าคุ้มครองดวงชาตา คือ องค์ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ที่รับหน้าที่ดูแลในปีพุทธศักราช 2562 ตรงกับปีกุน ธาตุดิน (กี้ไหไท้ส่วยเอี๊ย)ตามปีใน 12 นักษัตร มีพระนามว่า "ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง" ขออัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย หรือเศรษฐีชัมภล ขออัญเชิญเทพเจ้าแห่งความอุปถัมภ์องค์กุ๊ยสิ่งเอี๊ย อันได้แก่เทพเจ้าอุปถัมภ์ฝ่ายชาย (เอี้ยงกุ่ยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเทพเจ้าอุปถัมภ์ฝ่ายหญิง (อิมกุ่ยซิ้ง) เสด็จมาทางทิศใต้ ขออัญเชิญเทพเจ้าแห่งความปีติยินดีองค์ฮี่สิ่งเอี๊ย และ เทพเจ้าแห่งความโชคดี องค์ฮกสิ่งเอี๊ย เสด็จมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเทพบริวารที่นำพาสิริมงคลทั้งหลาย โปรดเสด็จมา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในเวลานี้วันที่หนึ่ง เดือนหนึ่ง ยามมงคลของจีน เพื่อโปรดรับเทียบเชิญและเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ อันได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียนของหอม น้ำชา อั่งอี๊ อาหารเจห้าอย่าง อาหารหวาน ผลไม้มงคล เครื่องกระดาษมงคล อันได้แก่ เทียงเถ่าจี๊ หงึ่งเตี๋ย กุ๊ยหนั่งจี๊ หลักฮะจี๊ เผ่งอังจี๊ ขิ่วไฉ่จี๊ ค้อซี อ่วงป้อ ก่งแปดเซียน กิมหงึ่งเต้า ไฉ่สิ่งเอี่ยเพ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้จัดถวายไว้ เมื่อท่านรับแล้วโปรดประทานน้ำมนต์และพรอันศักดิ์สิทธิ์ แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมด้วยปัญญาสมบูรณ์ในโชคลาภ รุ่งเรืองในกิจการ ทำมาค้าคล่อง เงินทองไหลมาเทมา เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดแต่สิ่งมงคลร้อยแปดพันประการ ขอโปรดคุ้มครองให้ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง อุบัติภัยอันตรายทั้งหลายและสิ่งอัปมงคลทั้งปวง จงอย่าได้มาแผ้วพานเลย สุดท้ายนี้ขอองค์เทพเจ้าทั้งหลายจงอำนวยพรให้ข้าพเจ้า และครอบครัวจงสมปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวง ประกอบด้วยความโชคดี ความมั่งคั่ง ความมั่นคง ความร่ำรวย สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสุข ความสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ ทุกวัน ทุกเดือนตลอดทั้งปีด้วยมงคลทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปเทอญ....... การประกอบพิธีไหว้ให้จัดเตรียมของไหว้ทุกอย่างลงบนโต๊ะพร้อมทั้งให้คนไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้ ที่องค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย จะเสด็จมาในกลางคืนของวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ปีกุน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. (จื้อซี้ เวลานักษัตรชวด) ให้นำเทียบเชิญสีเขียว (เพื่อเชิญเทพเจ้า) ไม่ต้องเขียนอะไรลงไป มาวางไว้บนโต๊ะในทิศที่อัญเชิญเทพเจ้า แล้วนำเทียบสีแดงมาทับบนเทียบเขียว โดยเขียนขอพรจากเทพเจ้า (ตามต้องการของแต่ละบ้าน) และให้ลงชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของแต่ละคน ของทุกคนในบ้านลงไป (รวมถึงคนที่อาจไม่ได้มาร่วมไหว้ในวันนี้ แต่เป็นคนในบ้านของท่าน) และเขียนคำขอที่ต้องการให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ประทานมาให้ในปีนี้ เมื่อถึงเวลากำหนดเชิญประธานหรือคนที่เกิดปีมะโรง โดยให้ทุกคนอยู่หน้าโต๊ะ และผู้ที่ไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้ เริ่มพิธีอัญเชิญโดยเริ่มจุดเทียนแดง 2 เล่ม ธูปแดงคนละ 3 ดอก โดยอธิษฐานถึงพระนามของเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยว่า"ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง" ประจำปีนักษัตรกุนธาตุดิน (กี้ไหไท้ส่วยเอี๊ย) และให้เปล่งเสียงมนตราของเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ยว่า “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนยเยน โซฮา โอม ชัมภาลา จาเลน ไนยเยน สวาหะ” 9 จบ สำหรับคำกล่าวอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย ให้เปล่งเสียงหรืออธิษฐานในใจอ่านตามอั่งเถียบ (เทียบแดง) ของแต่ละคน ลำดับการปักธูปให้เริ่มจากคนปีมะโรง ระกา ชวด ฉลู กุน ขาล จอ มะแม เถาะ มะเมีย วอก ปักธูปตามลำดับ ส่วนปีมะเส็งให้ปักธูปเป็นคนสุดท้าย เมื่อทำพิธีไหว้เสร็จโดยดูจากเทียนแดงหมดเกินครึ่งเล่ม จุดธูปอีก 3 ดอกแล้วลาเครื่องกระดาษมาเผา ยกเว้น(ค 6.)อั่งเถียบ (เทียบแดง) ,(ค 12.)กิมหงึ่งเต้าเล็ก 1คู่ นำไปวางที่ ตี่จู๋เอี๊ย (เจ้าที่) ในบ้าน เริ่มประพรมน้ำมนต์ในขันที่เครื่องบวงสรวงกับคนในบ้านที่ไหว้แล้วมาพรมที่ตี่จู้กับตู้เก็บทรัพย์สิน แล้วอัญเชิญ กระถางธูป เทียนแดง รูปหรือองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ย (ก.7) นำเข้าบ้าน ดับเทียนที่เหลืออย่าให้เทียนหมดเล่ม ปิดประตู ให้เก็บจิ๋วเปี้ยและเงินขวัญถุงไปไว้ในเซฟหรือที่เก็บเงินทอง ส่วนของที่รับประทานได้ จะทานเลยหรือเก็บไว้ทานวันหลังก็ได้ แต่ไม่ควรทิ้งไป เพราะถือเป็นของมงคล หากไม่สะดวก ไม่มีเวลาจัดเตรียม แต่มีแรงศรัทธา ก็ใช้เพียงธูปเทียน จุดธูปกล่าวอัญเชิญท่าน ตามฤกษ์และทิศทางที่ท่านจะเสด็จมา โดยคุณต้องหันหน้าไปทางทิศใต้ในปี 2562 และกล่าวคำสักการะ ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จากนั้นปักธูปลงในกระถาง แล้วกล่าวอัญเชิญท่าน เข้ามาทางประตูบ้าน สำคัญห้ามกวาดบ้าน.....ในวันนี้ หลังจากนี้จะไปไหว้เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย ศาลเจ้าพ่อเสือ