นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพ (ดอนเมือง) - เกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนามตอนใต้ พร้อมให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (อังคาร/พฤหัส/เสาร์) เริ่มให้บริการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเริ่มต้นที่ 890 บาทต่อเที่ยวบิน จองเลยตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ เมืองเกิ่นเทอ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม และใหญ่ที่สุดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการค้าขายทางน้ำ และมีตลาดน้ำขายส่งขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเวียดนาม เพราะเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเวียดนามที่ใช้ชีวิตริมคลองได้ที่เมืองนี้ นอกจากการท่องเที่ยวแล้วเมืองเกิ่นเทอยังเป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการลงทุนที่มีนักลงทุนจากหลากหลายประเทศเข้าไปลงทุนอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นการเปิดเส้นทางบินใหม่กรุงเทพ-เกิ่นเทอ จึงเป็นการขยายเครือข่ายการบินที่สำคัญในประเทศเวียดนามอีกครั้ง เนื่องจากเส้นทางบินใหม่นี้น่าจะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการบินของแอร์เอเชียเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย สำหรับสายการบินแอร์เอเชียปัจจุบันมีเส้นทางให้บริการบินตรงสู่เวียดนามทั้งสิ้น 5 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพ-ฮานอย (2 เที่ยวบินต่อวัน) กรุงเทพ-โฮจิมินห์ (3 เที่ยวบินต่อวัน) กรุงเทพ-ดานัง ( 3 เที่ยวบินต่อวัน) เชียงใหม่-ฮานอย (1 เที่ยวบินต่อวัน) และเส้นทางบินใหม่ล่าสุดกรุงเทพ-เกิ่นเทอ (3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)