PTT-KV-DJSI-Online

กลุ่มสยามกลการ แบ่งปันโอกาส...ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อชีวิตที่มีความสุข นำทีมโดย นางสาววันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากบริษัทในกลุ่ม ให้แก่ นางมุกดา พรมรังฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเบรลส์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับเพื่อผู้พิการทางสายตา

โดยการแบ่งปันครั้งนี้ จะสามารถใช้ทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างความสุขแก่เด็กๆ ทุกคน เพราะเชื่อว่าความสุขของคนอาจไม่เหมือนกัน แต่การแบ่งปันสามารถสร้างความสุขได้อย่างไม่รู้จบ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี