ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณศูนย์ประสานงานชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.จะแนะ ณ ที่ทำการป่าไม้ไอร์กาเวาะ หมู่ 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแอก่งแม่น้ำสองสี @ ไอร์บือแต” โดยมีหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กองกำลังในพื้นที่ นักปั่นจักรยาน นักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่ง และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอจะแนะ เปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองมี @ไอร์บือแต ในครั้งนี้เป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคนและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านไอร์บือแต หมู่ 4 ต.ช้างเผือก บ้านเมาะตาโก๊ะ หมู่ 4 ต.ผดุงมาตร บ้านน้ำหอม หมู่ 7 ต.ดุซงญอ และบ้านจะแนะ หมู่ 2 ต.จะแนะ งบประมาณทั้งสิ้น 1,656,600 บาท” พัฒนาการอำเภอจะแนะ กล่าว และว่า

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองสี@ไอร์บือแต” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จ.นราธิวาส ที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อน และยังเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่สวยงามและน่ามาเที่ยวชมอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาสัมผัสธรรมที่บริสุทธิ์ อากาศดี อาหารอร่อย และมีชาวบ้านให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในชุมชนที่เรียบง่าย และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน ซึ่งทางพื้นที่เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยไมตรีและอบอุ่น