บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จํากัด นำโดยนายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ (แถวยืน-ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรอาสาสมัครสตาร์บัคส์ในโอกาสจัดกิจกรรม “สตาร์บัคส์ คอมมิวนิตี้ เซอร์วิส” (Starbucks Community Service) ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกันปรับปรุงแปลงเกษตรพร้อมปลูกผักสวนครัว สร้างบ่อปลาและปล่อยพันธุ์ปลา ปรับปรุงที่นั่งพักพร้อมเปลี่ยนหลังคา เลี้ยงอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยโอกาสนี้นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF ร่วมถ่ายภาพด้วย

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF ได้ร่วมกับ สตาร์บัคส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาส่งเสริมโอกาสการศึกษา พัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 14 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี ปทุมธานี อุดรธานี และภูเก็ต ในโครงการส่งเสริมการศึกษาทวิภาคีและการพัฒนาอาชีพ (Dual Vocational Education & Career Development Project)

ทั้งนี้ผู้สนใจยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org EDF หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรืออีเมล public@edfthai.org