เป็นนิทรรศการภาพถ่ายต่อจากชุดแรก ของภาพเหตุการณ์แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวงรัชกาลที่ 9” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นภาพจากประชาชนทั่วประเทศและจากช่างภาพมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งภาพเข้ามาที่กระทรวงวัฒนธรรมมากถึง 40,000 ภาพ โดยภาพชุดที่ 2 นี้ คัดเลือกนำมาจัดแสดง 192 ภาพ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) กล่าวว่า การคัดเลือกภาพถ่ายครั้งนี้ มีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก วิถีชีวิต ของประชาชนคนไทย และมุมมองตามความถนัดของช่างภาพมืออาชีพกว่า 120 คน ทุกภาพได้สื่อถึงการรวมใจแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งการแปรอักษรเชิงสัญลักษณ์ การจัดพิธีแสดงความอาลัยในจังหวัดต่างๆ การเดินทางมาสักการะพระบรมศพ และจิตอาสา เป็นต้น สำหรับนิทรรศการชุดแรก กระทรวงวัฒนธรรมจะนำไปจัดในต่างจังหวัดโดยเริ่มที่แรกจังหวัดลพบุรี