บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรและ กลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสุดยอดเมกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขบวนผลงานของเมกเกอร์จากประเทศไทยและนานาประเทศมาเต็มความจุพื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมเมกเกอร์ด้วยตัวเอง เพื่อจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนไทย และสานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

ผู้สนัสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมถ่ายภาพในงาน Maker faire Bangkok 2019

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่ยอมรับว่า ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ผลงานของเมกเกอร์สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ประเทศต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ รวมถึงประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น ‘เมกเกอร์เนชั่น’ หรือ ‘เมืองแห่งนักพัฒนา’ ซึ่งเชฟรอนยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ โดยร่วมกับ สวทช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย และองค์กรพันธมิตร ภายใต้โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ส่งเสริมการพัฒนาของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช. มอบรางวัลชนะเลิศให้ ทีมโรงเรียนสตรีพัทลุง ผู้ชนะจากสายสามัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ เพื่อเป็นเวทีให้เมกเกอร์ได้แสดงผลงานและแนะนำวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้กลายเป็นงานเมกเกอร์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนสายสามัญและอาชีพ ในโครงการ Young Makers Contest ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 399 ผลงาน นอกจากนั้นผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนไม่น้อยยังมีศักยภาพสามารถนำไปผลิตและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้จริง สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ หรือมีความเป็นเมกเกอร์อยู่ในตัวสูงมาก นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”

ผลงานชนะเลิศสายสามัญ

สำหรับไฮไลต์สำคัญ ในงานมีการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศใน โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว” ของนักเรียนสายสามัญและอาชีวะ ซึ่งปีนี้ ผู้ชนะเลิศสายสามัญ ได้แก่ ผลงาน หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง ผลงานดังกล่าวออกแบบลักษณะคล้ายเรือที่ลอยบนผิวน้ำ มีกลไกเครื่องจักรที่ช่วยดึงและขจัดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำได้ ออกแบบการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและนำใช้งานจริงแล้ว

อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผจก.ใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนฯ มอบรางวัลให้ทีมชนะเลิศสายอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ภายในงานมีทั้งการสาธิตผลงานบนเวทีกลางและลานกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา รวมทั้งการแสดงผลงานของเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศกว่า 70 บูธ อาทิ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัว ดนตรี อาหาร ศิลปะ งานไม้ งานโลหะ งานผ้า เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ได้จัดแสดงทั้งหมด ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. และกลุ่มเมกเกอร์

ทีมชนะเลิศสายอาชีวะ

นอกจากนี้ ยังมีขบวนอิเลคทริคพาเหรดที่มาในธีมกลองยาวเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY มากมายที่จะมาจุดประกายการเป็นเมกเกอร์ให้กับทุกคน และที่สำคัญก็คือ งานเมกเกอร์แฟร์ในปีนี้ถูกจัดขึ้นด้วยแนวคิดในการรณรงค์ลดการใช้วัสดุพลาสติกและกระดาษ การผลิตสิ่งของด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงพื้นที่การจัดงานในลานกว้างเพื่อใช้พลังงานแสดงจากธรรมชาติ