บรรณาลัย / โชติช่วง นาดอน

เหนียนเกา – ขนมเข่ง

ในยุคชุนชิว ราชาแคว้นอู๋ – อู๋อ๋อง มอบหมายให้ “อู๋จื่อซี” ก่อสร้างกำแพงเมือง อู๋จื่อซี ใช้เวลาถึงสามปีจึงสร้างเสร็จ อู๋อ๋องขึ้นไปบนกำแพง ชื่นชมดีใจมาก เราจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้เจ้า ในงานเลี้ยง อู๋อ๋องสำราญใจเมามายมาก
อู๋จื่อซี เห็นพระราชอู๋อ๋องสุรุ่ยสุร่ายมาก จึงคาดว่า พระราชาชอบดื่มสุราเสพสำราญ ต่อไปภายหน้าย่อมเกิดพิบัติภัย เขาจึงสั่งเสียบ่าวที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งว่า
“หากเราตายไปก่อน ชาวแคว้นอู๋จะทุกข์ยากแสนสาหัส จะอดอยากไม่มีอะไรกิน ถึงตอนนั้นเจ้าจงนำพาราษฎรขุดลงไปใต้กำแพงเมือง เจ้าจงขุดลงไปสามเชี้ยะ จะพบอาหาร”
ต่อมา อู๋จื่อซีก็ถูกใส่ร้ายโจมตี จนต้องฆ่าตัวตาย เครือญาติและบ่าวไพร่ในบ้านต้องแตกสานซ่านเซ็นกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิม
ราชาอู๋อ๋องเพิ่งตายไป แคว้นเยวี่ยศัตรูคู่ปรับเก่า ก็บุกโจมตีแคว้นอู๋ ราชธานีแคว้นอู๋ถูกปิดล้อม ราษฎรภายในราชธานีต้องอดอาหารทุกข์ยากแสนสาหัส บ่าวของอู๋จื่อซีผู้นั้น ก็ติดอยู่ในราชธานี
เขานึกถึงคำสั่งเสียของอู๋จ่อซีขึ้นได้ จึงนำพาราษฎรไปขุดฐานกำแพง
เมื่อขุดลงไปสามเชี้ยะ พบว่าอิฐตรงนั้นทำจากข้าวเหนียว นับว่าอู๋จื่อซี ได้ช่วยชีวิตราษฎรไว้ ชาวบ้านนำเอาอิฐทำจากข้าวเหนียวมากินกันจึงรอดพ้นจากภัยอดอยากได้
ภายหลังต่อมา ทุกวันปีใหม่ ชาวบ้านจึงทำขนมเข่งรูปแบบก้อนอิฐ เพื่อรำลึกถึงอู๋จื่อซี
เนื่องจากนิยมทำกินกันในวันปีใหม่ จึงเรียกชื่อว่า “เหนียนเกา – ขนมเข่ง”
อู๋จื่อซี เดิมเป็นชาวแคว้นฉู่ เคยเป็นขุนพลแคว้นฉู่ เมื่อราชาแคว้นฉู่กลายเป็นทรราชย์ จึงหนีไปรับราชการกับราชาแคว้นอู๋

ภาพอินเตอร์เนต ขนมเข่ง (เหนียนเกา)