จิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ให้แก่ วรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 (คนกลาง) โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ดังกล่าวผ่านการตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน ให้มีความน่าใช้งานด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ รวมทั้งหนังสือหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบ 4G พร้อมแท็บเล็ต และดิจิทัลทีวี เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เยาวชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 จ.ยโสธร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน