นำเข้าอีก 1 ประสานให้เร่งผลิต แนะคนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาได้ ยกเว้นต้องทำงานกลางแจ้งนานๆ และกลุ่มเสี่ยง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเตือนภัยประชาชนจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน และหน่วยงานต่างๆ มีการแนะนำให้ใช้หน้ากากชนิด N95 ซึ่งสามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ส่งผลให้หน้ากากชนิด N95 อยู่ในภาวะขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขณะนี้มีหน้ากากชนิดต่างๆ เช่น หน้ากากผ้า หน้ากากกระดาษ มาวางขายอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพการกรองอนุภาคที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ เฉพาะหน้ากากอนามัยชนิดที่ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. สำหรับหน้ากากที่เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคได้ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อย.

สำหรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันการกระเด็นของของเหลว เช่น เสมหะ หรือน้ำมูก และสามารถลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคเวลาไอหรือจามในขณะเป็นหวัดหรือใช้ตามโรงพยาบาลทั่วไปได้ โดยหน้ากาก N95 มีประสิทธิภาพสามารถกรองฝุ่นอนุภาค PM 2.5 ได้ ปัจจุบันมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยประมาณ 10 แห่ง ซึ่งได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตกับ อย. และมีบางแห่งได้รับมาตรฐานการผลิตระดับ GMP สำหรับหน้ากากอนามัย แบบ N95 ในประเทศไทย มีผู้ผลิต 1 ราย และมีผู้นำเข้าอีก 1 ราย ซึ่ง อย. ได้ประสานกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยให้เร่งผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยมาจำหน่ายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอความต้องการใช้ของผู้บริโภค

เลขาฯอย.กล่าวว่า ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหมั่นตรวจสอบดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษสูง สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ตรวจสอบสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกนอกบ้าน หากกรณีจำเป็นต้องไปที่กลางแจ้ง และไม่สามารถหาหน้ากากอนามัย N95 ได้ ก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาได้ สำหรับผู้ทำงานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ตำรวจจราจรทำงานกลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนงานที่ทำงานก่อให้เกิดฝุ่น ควรสวมใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น หน้ากาก N95 และใส่ให้ถูกวิธี