ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 สำหรับ Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล โดยในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์ให้กลายเป็นมืออาชีพได้ดังเป้าหมายเช่นทุกปี และในปีนี้ยังมีส่วนให้เยาวชน 10ทีม 80 ชีวิตได้สร้างสรรค์ไอเดียการพัฒนา “นวัตกรรมเว็บเปลี่ยนโลก” ดังเช่นผลงานของทีม LawU ที่คว้าไปถึง 3 รางวัล

ผลงานของทีม LawU คือการสร้างสรรค์ไอเดียพัฒนาเว็บไซต์ One-stop service ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้ครบ จบในเว็บเดียว ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ LawUโดยเว็บไซต์จะมีฟังก์ชันให้เลือกดูข้อมูลกฎหมายประเภทต่างๆ ตามที่สนใจ และจำแนกสถานการณ์ต่างๆ ไว้ โดยคำนึงถึงมุมมองของผู้ต้องการทราบข้อมูลกฎหมายจริงๆ เช่นเป็นผู้ฟ้อง หรือผู้ถูกฟ้อง ด้วยความโดดเด่นที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงทำให้ผลงานชิ้นนี้ คว้าไป 3 รางวัลได้แก่ รางวัลCP All Social Innovation Awards,รางวัล Best Imagination รวมไปถึงรางวัลใหญ่สุดของค่ายคือ รางวัล The Winner

ทีม LawU

เตย-จันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 หนึ่งในทีมสร้างสรรค์ไอเดียเว็บไซต์ LawU กล่าวว่า ทีมใช้เวลา 4 วันในค่าย ระดมความคิด แบ่งหน้าที่ และค้นคว้าข้อมูลหลายขั้นตอน พบว่าปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์ใดที่ทำเรื่องกฎหมายออกมาแล้วใช้ภาษากฎหมายที่เข้าใจง่าย และสะดวกกับทุกๆ คน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บไซต์ LawUช่วยให้คนไทยเข้าใจปัญหากฎหมาย ทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและปกป้องตัวเองได้ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นคนวัยทำงาน 25-40 ปี

หลังจากได้รับรางวัลแล้ว ทีม LawU ตั้งใจว่า จะกลับไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมสามารถใช้งานได้จริง ผ่านการใช้ภาษากฎหมายที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมมีอินโฟกราฟิกประกอบ ช่วยแก้ปัญหาให้คนไทย และหวังว่าวันหนึ่ง คนไทยจะเห็นเรื่องกฎหมายเป็นไลฟ์สไตล์ เช่นเดียวกับการกิน การท่องเที่ยว

ไม่เพียงแต่เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่อสังคม Young Webmaster Camp ครั้งที่ 16 นี้ ยังช่วยให้เยาวชนอายุ 18-24 ปี ที่มุ่งหน้าสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ 1.Web Content 2.Web Design 3.Web Marketing 4.Web Programming ได้เปิดมุมมองการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านรวมถึงได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม สอดคล้องกับธีมการจัดค่าย “Ready to Disrupt” ในปีนี้

มิสะ-มิซา อิโซมูระ

มิสะ-มิซา อิโซมูระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในบริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Tech) ผู้เข้าร่วมค่ายในสาขา Web Content เล่าว่า แม้ปัจจุบันจะทำงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด แต่เลือกสมัครเข้าร่วมค่ายในด้าน Web Content เนื่องจากมองว่า คอนเทนต์คือหัวใจของการสื่อสาร การทำธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจคอนเทนต์อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าหรือยูสเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้จึงดีใจมากที่ค่ายปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสมัครโดยอิงจากอายุผู้เข้าร่วมทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ รวมถึงได้ไอเดียใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วิน-ชนวิชญ์ เมธา

ด้าน วิน-ชนวิชญ์ เมธา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ผู้เข้าร่วมค่ายสาขา Web Design เล่าว่า ที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า การทำงานออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ด เพราะมีส่วนที่ต้องทำงานสัมพันธ์กัน การมาเข้าร่วมค่าย Young Webmaster Camp จึงช่วยเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ตัวเองผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายในแวดวงนี้

ค่ายนี้ได้ให้ความรู้และทักษะที่แตกต่างจากที่เคยมีอย่างสิ้นเชิง ขณะเดียวกัน สิ่งที่ประทับใจมาก คือทำให้ทุกคนได้รู้จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ดึงศักยภาพตัวเองออกมา ทำให้ผมได้หลุดจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง ทำให้รู้ด้วยว่าการทำงานเป็นทีมนั้น เราไม่สามารถขาดใครได้เลย เพราะทุกคนมีความสำคัญหมด” ชนวิชญ์ ย้ำ

บัญญัติ คำนูณวัฒน์

ขณะที่ บัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยถึงที่มาของการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักของการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนตามปณิธานองค์กร โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ นำทักษะความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองรวมไปถึงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก

นับเป็นผลลัพธ์ของโลกแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ที่ได้บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ ปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน และโลกแห่งอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย ตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ ในการ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ให้พวกเขาเหล่านี้ก้าวทันกระแส ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแท้จริง