เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ "น้องป๋อ" - ด.ช.อภิรักษ์ โพธิ์จันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขี่จักรยานคู่ใจ มาถึงโรงเรียนตั้งแต่ 09.00 น. เพื่อมาให้อาหารไก่ ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ เก็บไข่ไก่ และนำไข่ไก่ไปชั่งเตรียมส่งให้กับสหกรณ์โรงเรียน จากนั้นก็ไปรดน้ำที่โรงเพาะเห็ด แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ ซึ่งมีทั้งผักกวางตุ้ง พริก มะเขือ ผักบุ้งจีน ฯลฯ ภารกิจจิตอาสาซึ่ง"น้องป๋อ" อาสาสมัครทำด้วยความเต็มใจเป็นประจำและสม่ำเสมอ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายินดีทำเพราะบ้านของป๋ออยู่ใกล้โรงเรียนเพียง 500 เมตร จะได้ไม่ลำบากเพื่อนคนอื่นๆ

นอกจาก "น้องป๋อ" จะรับอาสามาให้อาหารไก่ รดน้ำเห็ดและผักสวนครัวทุกวันเสาร์-อาทิตย์และทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้ว ในวันจันทร์-ศุกร์ พ่อของน้องป๋อขี่รถเครื่อง (รถมอเตอร์ไซด์) มาส่งที่โรงเรียนตั้งแต่ 06.30 น. เพราะน้องป๋อรับหน้าที่ช่วยเปิดอาคารเรียนทุกห้อง ต่อด้วยทำความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง ให้อาหารไก่ที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ ช่วยเพื่อนๆรดน้ำและเก็บเห็ดที่โรงเพาะเห็ด

“ผมภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคุณครูและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีวินัย เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น และรู้จักพึ่งพาตนเอง" น้องป๋อบอก

" โรงเรียนบ้านวังใหญ่" เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในการผลิตอาหารของโรงเรียนและชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงปลา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันได้เอง เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ มีโภชนาการที่ดีและปลอดภัย

คุณครูนัด - คุณครูนัดดา สุคนธมณี ซึ่งสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่า กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เหล่านี้ ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ โรงเรียนยังปลูกฝังให้เด็กๆมีจิตสาธารณะ ยกตัวอย่างของน้องป๋อเป็นเด็กจิตอาสาที่สมัครใจช่วยงานของโรงเรียนมาอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้น ป. 4 ก็ตามพี่ๆมาช่วยงาน พอขึ้น ป.5 และ ป. 6 ก็เข้ามาช่วยงานโรงเรียนเต็มตัว รับผิดชอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และทำหน้าที่คอยเปิดอาคารเรียนในทุกๆเช้า แม้แต่วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ก็จะรับอาสามาให้อาหารไก่ เก็บไข่ไก่

เช่นเดียวกับ "น้องวิว" - ด.ญ. วาสิตา ปลื้มโต๊ะสะอาด นร.ชั้นป. 6 ประธานนักเรียน บอกว่า เธอมีหน้าที่ช่วยดูแลที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเพาะเห็ด และช่วยคุณครูดูแลน้องๆนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังช่วยกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน เช่น เวลาที่มีงานศพ งานบวช งานแต่งงาน คุณครูก็จะพานักเรียนไปช่วยเสิร์ฟน้ำ ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน เช่น กวาดถนนในหมู่บ้าน ทำความสะอาดวัด น้องวิวบอกว่า เธอและเพื่อนๆ เต็มใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ

ด้าน"น้องชมพู่" - ด.ญ.อารียา จะโก เพื่อนร่วมชั้นเรียนกับน้องวิว เล่าว่า นร.ชั้น ป. 4 ป.5 และ ป.6 จะช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว ทำให้พวกเรามีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ ขณะเดียวกันเด็กๆยังได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และปลอดสารเคมีด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน