นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า คณะทำงานได้ลงพื้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดสร้างอาคารดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ จำนวน 4 โรง ประกอบด้วย 1.โรงขยายแบบ 2. โรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ 3.โรงหล่อประติมากรรมเทวดาและสัตว์หิมพานต์ และ 4.โรงทำสีเทวดาและสัตว์หิมพานต์ โดยกรมศิลปากรจะทำหนังสือถึงกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้พื้นที่จัดสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ นายอนันต์ กล่าวอีกว่า วันที่ 26 ธ.ค.นี้ กรมศิลปากรจะลงพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อประกอบพิธีตรึงหมุดกำหนดจุดกึ่งกลางการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยประสานงานไปยังเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในการประกอบพิธีตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดว่าจะมีการตรึงหมุดจำนวน 9 หมุด โดยจะเริ่มจากการตรึงหมุดกึ่งกลางสำหรับการจัดสร้างพระเมรุฯเป็นจุดแรก และเชื่อมโยงไปยังอาคารประกอบต่างๆ ทั้งนี้การจัดสร้างพระเมรุฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 “ยังได้รับรายงานจากสำนักช่างสิบหมู่ว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการแปรรูปไม้จันทน์หอมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้” อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว