เปิดขั้นตอนทำฝนหลวง ใช้สูตรเมฆอุ่น ที่ระดับความสูง 7 พันฟุต โปรยสารฝนหลวงพื้นที่ปฏิบัติการสร้างแกนเมฆ-เลี้ยงให้อ้วน อ.บางน้ำเปรี้ยว-บางปะกง หลังตรวจสภาพอากาศพบเมฆคิวมูลัสหรือเมฆฝนก่อตัวอยู่บริเวณจ.สมุทรปราการ ทำใหฝนตกเล็กน้อย ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศใกล้ กทม. สูงขึ้น แก้ฝุ่นละอองได้ผล

วันนี้ (15 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง ได้นำเครื่องบิน CASA 2 ลำบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนในเวลา 10.00 น.ที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร้อยละ 72 ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์ดี จากขั้นต่ำที่สามารถปฏิบัติการได้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60 จุดที่เครื่องบินจะขึ้นบินไปวางแกนให้เกิดการก่อตัวของเมฆ เครื่องบินจะขึ้นจากสนามบินอู่ตะเภา จ. ระยอง แล้วมุ่งไปยังบริเวณอ. บางปะกงถึงบางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อโปรยสารฝนหลวงเพื่อสร้างแกนให้ละอองน้ำเกาะ เกิดเป็นเมฆ แล้วโปรยสารฝนหลวงสำหรับขั้นตอนที่เรียกว่า เลี้ยงให้อ้วน คือ การทำให้เมฆก่อตัวกันหนาแน่นขึ้น จากนั้นให้ลมพัดเมฆเข้าไปยังทิศตะวันออกของกทม.

สำหรับลมซึ่งเป็นลมตะวันออก ความเร็ว 9-10 น็อต เป็นความเร็วปานกลางที่คาดว่า จะทำให้ฝนเข้าไปถึงกรุงเทพฯ ระยะทางจากสนามบินอู่ตะเภาถึงจุดวางแกนเมฆ 100 กิโลเมตร จากจุดนี้จนถึงฝั่งตะวันออกของกทม. ประมาณ 60 กิโลเมตร

การทำฝนหลวงในวันนี้ เป็นการทำฝนแบบที่เรียกว่า การทำฝนเมฆอุ่น ที่ความสูง 7,000 ฟุต จากการตรวจสอบสภาพอากาศทางเรดาร์พบเมฆคิวมูลัสหรือเมฆฝนก่อตัวอยู่บริเวณจ. สมุทรปราการ ทำใหฝนตกเล็กน้อย ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศใกล้กทม. สูงขึ้น ซึ่งเอื้ออำนวยที่จะทำให้ฝนตกตามที่คาดการณ์ ทิศทางลมจะพัดจากสมุทรปราการไปยังฝั่งตะวันออกของกทม.