อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมต้อนรับนายกฯ ยก ครม.สัญจร ลำปาง พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน และผลการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันนี้ (14 ม.ค.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ได้นำคณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 โดยในส่วนของกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ได้ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล จัดแสดงโดยหน่วยงาน 5 ประสาน ในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเสนอนิทรรศการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดลำปาง” โดยมี นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นผู้บรรยายสรุป ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง กรมชลประทานได้สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง(ในเขตชลประทาน) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 1,574 ไร่ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 1,137.54 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 97.858 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุฯ เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำ 164.462 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 28 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯ และยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 101 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 39.532 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ ขนาดเล็กรวมกัน รวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้นประมาณ 395.399 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุฯ อ่างฯ รวมกันทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลำปาง