กรมส่งเสริมการเกษตร เผย เกษตรกรนครพนม ทำแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม และปลูกถั่วลิสงหลังฤดูทำนา สร้างความสำเร็จทำเกษตรตามนโยบายการตลาดนำการผลิต

วันนี้ (14 ม.ค.62) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม ผู้ผลิตแตงโมไร้เมล็ด แฮปปี้เฟรช ซึ่งมียอดการผลิตถึงปีละ 6 ล้านกิโลกรัมต่อปี โดยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม มีเกษตรกรสมาชิก 420 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 3,000 ไร่ เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ปลูกแตงโมไร้เมล็ดคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสายพันธุ์แตงโมที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ปลูกในจังหวัดนครพนม โดยมีช่องทางจำหน่ายหลากหลายทาง ได้แก่ ห้างค้าปลีก ห้างสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดค้าส่ง ร้านค้าในเครือบริษัท เฟรช แอนด์ เทสตี้ สเตชั่น จำกัด และร้านค้าออนไลน์ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการผลิต GAP GMP ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว และได้รับเลือกเป็นสินค้า Best of Ortorkor วางจำหน่ายในโซนสินค้าพรีเมี่ยมภายในตลาด อ.ต.ก.

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งปลูกถั่วลิสงหลังฤดูทำนามาแล้ว 15 ปี ในพื้นที่ปลูกปัจจุบันจำนวน 150 ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ ขอนแก่น 5 ตามความต้องการของตลาด ด้วยความที่เพาะปลูกถั่วลิสงมาอย่างสม่ำเสมอทำให้เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อจำนวนมาก เกิดโอกาสในการซื้อขายคล่องตัว มีพ่อค้ามารอรับซื้อถั่วลิสงแบบฝักสดที่หน้าแปลง และขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วในพื้นที่ (ทำถั่วคั่วทราย) จำนวน 2 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วบ้านสองคอน ต.พระซอง อ.นาแก และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วบ้านต้นผึ้ง ต.นาแก อ.นาแก ผลผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรสามารถทำกำไรได้ถึง 7,000 - 12,000 บาทต่อไร่ โดยผลิตถั่วลิสงฝักสดได้ 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่

ทั้งนี้ การปลูกพืชดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรลดการปลูดข้าวฤดูนาปรัง เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวให้มีความเหมาะสม ลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชชนิดอื่นๆ