ครบรอบ 150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานใบแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบัน มีผู้ร่วมงานคับคั่ง 4,000 คน

วันที่ 13 ม.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) และประเภทแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ซึ่งการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันกว่า 4,000 คน

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของสถาบันที่จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น จึงได้จัดในช่วงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเพิ่มเติมที่มาของสโลแกน งานเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะกิจกรรมนี้จะเป็นสื่อสัญลักษณ์ เชื่อมโยงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้งเส้นทางการจัดงานยังเชื่อมพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ กรุงธนฯ เข้าด้วยกันตามเส้นทางที่เราจัดให้ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนทั้งสองพื้นที่

ขณะที่ ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า สำหรับรางวัลในการวิ่งครั้งนี้ จะมีประเภท ชาย Overall และหญิง Overall ระยะ 10.2 กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน รางวัลละ 10,000 บาท (เฉพาะนักวิ่งคนไทยเท่านั้น) และถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 10.2 กิโลเมตร ชายและหญิง ลำดับที่ 1-5 ทุกรุ่น ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของสถาบัน

ด้าน นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งคอยดูแลด้านอาหารภายในงานวันนี้ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก ความมุ่งมั่นของคณะทำงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกภาคส่วน และเนื่องจากกระแสคนรักสุขภาพกำลังมาแรงประเทศไทยมีกลุ่มคนทุกช่วงวัยหันมาใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีผู้สนใจสมัครเดิน-วิ่งกันกว่า 4,000 คน อีกทั้งเรายังได้รับการสนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกเอกชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความประทับใจทั้งต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น