จากการสำรวจเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ปี จำนวน​ 2, 684​ คน พบว่าอาชีพที่เด็กไทยใฝ่ฝันอยากทำมากที่สุดคือ
1. อาชีพ “หมอ” เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี

2. อาชีพ “ครู” เพราะน้องๆ อยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้

3. อาชีพ “นักกีฬา” โดยส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลเพราะรักในการเล่นฟุตบอล

4. อันดับสี่ได้แก่อาชีพ “ทหาร” เพราะอยากปกป้องประเทศชาติ

5. อันดับห้า ได้แก่ “นักกีฬา E-Sport และ นักแคสเกม” เพราะเด็กไทยชอบเล่นเกมส์จึงคิดว่าเป็นอาชีพที่สนุก สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบและสร้างชื่อเสียงได้