วันที่ 12 มกราคม ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เปิดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาร่วมงานกว่า 1,500 คน พร้อมของรางวัลกว่า 6,000 ชิ้น

ภายในงานมีบู๊ทกิจกรรมจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่ายภาคี มีการแสดงบนเวที จัดซุ้มอาหารและแจกฟุตบอล 3,000 ลูก จากบริษัทคิงเพาเวอร์

ดร.ปัญญา กล่าวว่า งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปี ปีนี้ส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาให้เด็กรักสุขภาพ รักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำกิจกรรมนันทนาการและสร้างแรงบันดาลใจในการแสดงความสามารถให้เด็กได้แสดงออก มีการมอบรางวัลให้เด็กที่เข้าร่วมงานและกรมพลศึกษาให้ความรู้การเล่นกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในพัฒนาในอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายวันเด็ก เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance