วันที่ 12 ม.ค.62 ที่ลานกิจกรรมหน้าตึกไอที อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 และลานกิจกรรมอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 และ 2, เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาหนองคาย โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหาร เจียงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาเทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมในพิธี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี เป็น “วันเด็กแห่งชาติ”

อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 1 และ 2 รวมทั้งเทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองคาย จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562, จัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี และเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ภายในกิจกรรมมีการแสดงออกของเด็กๆ พิธีมอบทุนการศึกษา ถ่ายรูปกับรูปถ่ายนายกรัฐมนตรีและเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ พร้อมมอบรางวัล สำหรับเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน.