วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกปี ซึ่งปี 2562 นี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม ซึ่งน้อง เด็กๆ ตั้งใจรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะพาลูกหลาน ๆ ไปตระเวนเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเล่นเกม และรับของแจกกันแบบเต็มอิ่ม

ปีนี้จัดเต็ม ทุก อบต.ทุกโรงเรียน ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ร่วมกิจกรรมที่แบ่งเป็นแต่ละโซน โดยมีนิทรรศการ การแสดง แจกของรางวัล การละเล่น ต่างๆเป็นต้น รวมถึงเด็ก ๆ ยังได้ร่วมแสดงความสวันเด็กเติมเต็มให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กป่วยในโรงพยาบาล ที่ไม่สามารถไปเที่ยวงานเหมือนกับเด็กอื่น ๆ ได้

วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกปี ซึ่งปี 2562 นี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม ซึ่งน้อง เด็กๆ ตั้งใจรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะพาลูกหลาน ๆ ไปตระเวนเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเล่นเกม และรับของแจกกันแบบเต็มอิ่ม ปีนี้จัดเต็ม ทุก อบต.ทุกโรงเรียน ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ร่วมกิจกรรมที่แบ่งเป็นแต่ละโซน โดยมีนิทรรศการ การแสดง แจกของรางวัล การละเล่น ต่างๆเป็นต้น รวมถึงเด็ก ๆ ยังได้ร่วมแสดงความสามารถในการร่วมกิจกรรมการแสดง ที่พร้อมใจกันมา ร้อง เล่น เต้น โชว์ บนเวที เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กดีทุกคนในวันเด็ก นอกจากความสนุกที่จัดเต็มเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ การจัดงานวันเด็กภายใต้ คำขวัญ “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยภายในงานวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่สอน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ และ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการอนุรักษ์ป่า

และในงานดังกล่าว นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิโสภณ สิทธิโภคิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำเพื่อนฝูง ที่มีใจเดียวกัน เดินทางไปมอบของขวัญให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถไป ร่วมงานวันเด็กเหมือนคนอื่น ๆ โดยได้มีการมอบของขวัญวันเด็ก ในโรงพยาบาลสบเมย ที่ป่วยหนัก ขาดโอกาสมาร่วมงานามารถในการร่วมกิจกรรมการแสดง ที่พร้อมใจกันมา ร้อง เล่น เต้น โชว์ บนเวที เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กดีทุกคนในวันเด็ก นอกจากความสนุกที่จัดเต็มเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ การจัดงานวันเด็กภายใต้ คำขวัญ “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยภายในงานวันเด็กที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่สอน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ และ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการอนุรักษ์ป่า

และในงานดังกล่าว นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิโสภณ สิทธิโภคิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำเพื่อนฝูง ที่มีใจเดียวกัน เดินทางไปมอบของขวัญให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถไป ร่วมงานวันเด็กเหมือนคนอื่น ๆ โดยได้มีการมอบของขวัญวันเด็ก ในโรงพยาบาลสบเมย ที่ป่วยหนัก ขาดโอกาสมาร่วมงาน