วันนี้(12 ม.ค.62) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

การจัดงานวันเด็กครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเยาวชน โดยในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” เมื่อเด็ก และเยาวชนเติบโตขึ้นจะเป็นกำลังของประเทศ เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจักรยาน และของขวัญ รางวัลมากมาย จากภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ สร้างความปลาบปลื้มให้แก่เด็กเป็นอย่างมาก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑาและ การแสดงของนักเรียน มีการจับแจกรางวัล และการจัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเยาวชนได้กินฟรีตลอดทั้งงาน สร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง