ทิพยประกันภัยพร้อมธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย พายุปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที และสำหรับพี่น้องผู้ประสบภัย ต้องการแจ้งเคลมสามารถโทรแจ้งเคลมได้ที่สายด่วน 1736 ตลอด 24 ชั่วโมง