“ความซื่อสัตย์” เป็นคำที่ได้ยินกันมานานและเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นิยมปลูกฝังเรื่องให้แก่เด็กๆ ครั้นเมื่อเวลาผ่านไป ความซื่อสัตย์อาจเป็นเพียงคำที่เลยผ่าน โดยไม่ได้มีใครตระหนักถึงความสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ (Honest Society) จึงได้จัด โครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน และกระตุ้นให้คนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ พร้อมได้ผลิตคลิปวิดีโอ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม” เป็นการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อทดสอบว่ารู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่าซื่อสัตย์มากน้อยเพียงใด

และ เรื่อง “ใครเป็นคนซื่อสัตย์” เป็นการตั้งคำถามกับเด็กว่าใครเป็นคนซื่อสัตย์ในสายตาของเขา โดยสัมภาษณ์เด็กอายุ 8-12 ปี จำนวนนับร้อยคนทั่วประเทศ แบบไม่มีคำตอบให้เลือก ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจว่าเด็กไทยส่วนใหญ่รู้จักคำว่า “ความซื่อสัตย์” และกับคำถามที่ว่า ใครเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุด เด็กๆตอบว่า "ในหลวงรัชกาลที่ 9" มากถึง 90%

นับเป็นคลิปวิดีโอที่เน้นการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ผ่านความไร้เดียงสาของเด็ก และสะท้อนความคิดของเด็กไทยออกมาอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมรับรู้ว่า แม้แต่เด็กยังรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ซึ่งหลังจากการเปิดตัวคลิปวิดีโอ 2 เรื่องนี้แล้ว เร็วๆ นี้จะมีคลิปชุดใหม่ออกมาให้ติดตามและตอกย้ำเรื่องความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่อง .. ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมคลิป และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ได้ที่ Facebook Fanpage : @HonestSocietyThailand

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน