วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเกาะสมุย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมทําความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาด กิจกรรมจิตอาสา “เราอาสาทําความดี ด้วยหัวใจ (Samui Big Cleaning Day)” โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ที่บริเวณชายหาดทั่วเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา “เราอาสาทําความ ดี ด้วยหัวใจ (Samui Big Cleaning Day)” และกิจกรรมทําความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ทางมหาวิทยาลัยได้นำอาจารย์และนักศึกษารวมกว่า 100 คน ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่น้ำ หลังโดนพายุปาบึก ซัดขยะมาเกยบริเวณหน้าหาด เพื่อรักษาเมืองสมุยให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์ชายหาด และสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามดังเดิม เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในช่วงไฮซีชั่นนี้