กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน 22 จว. 600 กว่าชุมชน มีรายได้ดี-ทำที่อยู่อาศัยใหม่ หลังนายกฯลงเยี่ยม พบปัญหาชาวประมง ความเป็นอยู่ลำบาก ซ้ำได้รับผลกระทบ พายุ "ปาบึก" จี้ กรมประมง ฟื้นฟูให้เสร็จใน 1-2 เดือนนี้

วันนี้ (10 ม.ค.62) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมประมง ไปกำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งด้วยตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรี ที่ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วพบว่า ชาวประมงมีรายได้น้อยและคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร จึงกล่าวในที่ประชุม ครม. ให้กระทรวงเกษตรฯ จัดหาเครื่องมือประมงให้ทดแทน จากการที่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้เครื่องมือประมงบางประเภทตามกฎหมายประมงที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้หาสัตว์น้ำได้น้อยลง สนับสนุนให้มีอาชีพเสริม ทั้งนี้ต้องสำรวจความต้องการของชาวประมงว่า ต้องการประกอบอาชีพอะไรเพิ่มเติม จากนั้นให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปสนับสนุนให้ตรงความต้องการ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังห่วงใยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชาวประมงชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่ทรุดโทรม จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปปรับปรุงให้มีสภาพดี รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ทั้ง 640 กว่าชุมชน ใน 22 จังหวัดชายทะเล

นายกฤษฎา กล่าวว่า กรมประมง ต้องไปสำรวจสภาพความเป็นอยู่และการทำมาหากินของชาวประมงชายฝั่ง-ประมงพื้นบ้าน เพื่อนำมาจัดลำดับการช่วยเหลือ ทั้งนี้พื้นที่ที่จะช่วยเหลือเป็นลำดับแรกคือ พื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งกระแสลมทำให้บ้านเรือนเสียหายและต้องจัดหาเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ด้วย จากนั้นจะดำเนินการตามความเร่งด่วนและความเดือดร้อน ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาไว้ว่าจะต้องเห็นผลภายใน 1-2 เดือนเนื่องจากชาวประมงชายฝั่งของไทย ประกอบอาชีพโดยมีรายได้น้อยมานานและคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด