กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแจก เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 100 ตัน เร่งฟื้นพื้นที่การเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (10 ม.ค.62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาปึก” ที่เข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องรอระดับน้ำลดจึงจะเข้าฟื้นฟูได้ เช่น สวนส้มโอ สวนยางพารา สวนปาล์ม น้ำลดระดับลงและเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมพร้อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่การเกษตรทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ลงพื้นที่ฟื้นฟู พร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อ สำหรับการแจกจ่ายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 100,000 กิโลกรัม นั้น ได้สั่งการให้ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ซึ่งศูนย์มีความพร้อมและมีเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมสำหรับการแจกจ่ายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้เกษตรกร ในจังหวัดที่ประสบภัย 11 จังหวัดภาคใต้
ได้ทันที

"วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เกษตรกรจะนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ทางดิน โดยใช้เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมรำ 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก) 100กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน และนำส่วนผสมของเชื้อ นำไปโรยพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ซึ่งมักจะระบาดในพื้นที่น้ำท่วมขัง และเชื้อโรคแพร่กระจายไปกับน้ำ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นมากที่จะต้องใช้"นายสำราญ กล่าว