PTT-KV-DJSI-Online

“วีระ”รมว.วัฒนธรรมเผยทายาทตำหนักปลายเนินร้องกรมศิลป์ หวั่นคอนโดหรู36ชั้นสร้างใกล้ตำหนักฯกระทบโบราณสถานภายใน ด้านกรมศิลป์อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน หารือร่วมกทม.ตรวจสอบข้อมูลก่อสร้างเอกชน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกรณีการแก้ไขแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงใกล้กับตำหนักปลายเนิน คลองเตย หลังได้รับแจ้งจากทายาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศนานุวัดติวงศ์ ในฐานะสมเด็จครูของศิลปินด้านศิลปไทย และช่างเอกแห่งกรุงสยาม โดยขอให้กรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างของบริษัทเอกชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมสูง 36 ชั้น และ 7 ชั้นในบางส่วนก่อสร้างเต็มพื้นที่ ซึ่งประชิดกับเขตที่ดินของตำหนักปลายเนิน เนื่องจากภายในพื้นที่มีโบราณสถาน แม้จะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร แต่อาคารเกือบทั้งหมดนับว่ามีความสำคัญอายุนับ 100 ปี
“หากอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานสำคัญ ในตำหนักระหว่างการก่อสร้างทั้งแรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เสียง อาจแตกหักพังทลายจากผลกระทบของการก่อสร้าง และยังบดบังทัศนียภาพ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว” นายวีระ รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของกองโบราณคดี พบว่า ตำหนักปลายเนินถือเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา 4 ใน พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยกองโบราณคดีได้บรรจุไว้ในแผนการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจขึ้นทะเบียน สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ประสานงานกับบริษัทเอกชนดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรจะเข้าไปสำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวโบราณสถานทั้งระยะทาง และแรงสั่นสะเทือน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะกระทบกับตัวโบราณสถานดังกล่าว
“จากข้อมูลของสำนักโบราณคดี ระบุว่า ตำหนักปลายเนิน ถือเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ที่สำคัญมี 2 หลัง ได้แก่ ตำหนักโถง (ตำหนักไทย) มีลักษณะเป็นอาคารไทย ยกพื้นที่ยาวสามห้องมีเฉลียงรอบ ตำหนักหลังนี้เคยเป็นหอนั่งและเป็นที่ประชุมเล่นสักวาของพระยาราชมนตรี (ภู่) ซึ่งรับราชการอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมปลูกอยู่ที่หน้าวัดระฆัง โดยตำหนักไทยแห่งนี้ถือว่า พระองค์ประทับอยู่นานถึง 18 ปี จนถึงพ.ศ.2474 ได้มีการปลูกสร้างตำหนักอีกหลังคือ ตำหนักตึก ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน คือเป็นอาคารตึก 2 ชั้นเมื่อแรกสร้างเสด็จมาประทับเฉพาะเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันยังคงประทับที่เรือนไทย จนเมื่อทรงพระชรามากแล้วจึงได้ประทับอยู่ที่ตำหนักตึกอย่างถาวร และสิ้นพระชนม์ที่ตำหนักตึกนี้ สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคอนโดที่กำลังจะมีการก่อสร้างนั้น มีระยะห่างจากตำหนักโถลง 54 เมตร และระยะห่างจากตำหนัก 23.50 เมตร” นายอนันต์ อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว