11-14 ม.ค.นี้ ประกวดระดับภาคใต้ ก่อนเข้าชิงระดับชาติต้นก.พ. ปลื้ม!คุณภาพเด็กอาชีวะ พร้อมเตรียมจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิชาชีพแต่ละสาขานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ผลงาน แบ่งเป็น 9 ประเภทผลงาน และ 1 องค์ความรู้ ผลรางวัลดังนี้ 1.สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ดันขาตั้งรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ. เพชรบุรี

2.สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นปุ๋ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 3.สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เซลลูโลสจากน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

5.สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า  สานรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี 6. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นควบคุมลู่วิ่งตามการก้าวอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

8. สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  9. สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบป้องกันภัยภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ10. ประเภทการนำเสนอองค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ Spicy Banana with Whole Grains วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

เลขาฯกอศ.กล่าวว่า สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาจากภาคต่างๆ ซึ่งจัดไปแล้วที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งนี้ภาคกลาง รวมถึงที่จะจัดระหว่างวันที่ 11-14 ม.ค.62 ที่ภาคใต้ จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปประกวดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในระดับชาติ ซึ่งจะจัดวันที่ 7-10 ก.พ.62 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี จากผลงานแสดงถึงคุณภาพของคนที่เรียนอาชีวศึกษา สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชน ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ ใช้งานได้จริง มีคุณภาพ ซึ่ง สอศ. จะเร่งยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเหล่านี้ พร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ ขึ้น