ซาอุฯแจงทำตามขั้นตอน กักหญิงสาวที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะไม่มีตั๋วเดินทางกลับ ด้านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยันจะไม่บังคับส่งกลับประเทศ หวั่นได้รับอันตราย

จากกรณีของ Ms.Rahaf Mohammed AI-Qunun ทางสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียขอชี้แจงว่าเนื้อหาที่มีการเผยแพร่สื่อโซเชียลมีเดียว่าสถานทูตฯได้ทำการยึดหนังสือเดินทางของ Ms.Rahaf Mohammed AI-Qunun ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากตามที่ทางการไทยได้ชี้แจง ว่า Ms.Rahaf Mohammed AI-Qunun ถูกกักตัวนั้นเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารสำคัญที่สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้สถานทูตฯขอยืนยันว่าราชอาณาจักรซาอุดิดารเบียมิได้ร้องขอให้นำตัว Ms.Rahaf Mohammed AI-Qunun กลับแระเทศแต่อย่างใด สถานทูตขอเรียนว่ากรณีนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัว แต่สถานทูตฯ ยินดีให้ความดูแลและห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย