เรียนรู้กับกูรูด้านบริหารจัดการค่าตอบแทนและกฎหมายแรงงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดรับสมัครถึง 15 ม.ค.นี้ อยรม 26-27 ม.ค.62

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกาศนียบัตรการบริหารจัดการค่าตอบแทนและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.62 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา ราชประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนในการทำงาน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆในภาคเอกชนและผู้สนใจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐฏิจและสังคมแห่งชาติ และเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในวิธีการออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน โบนัส Commission และIncentive ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถนำมาใช้ได้จริง และสามารถนำความรู้ไปใช้สร้างโครงสร้างค่าตอบแทนการทำงานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอธิบายถึงหลักการ แนวคิดและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนด้วย

สำหรับ หัวข้ออบรมประกอบด้วย หลักการสำคัญของระบบโครงสร้างเงินเดือน การบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือนในทางปฏิบัติ กฎหมายแรงงานกับโครงสร้างเงินเดือน กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไนล์ คอนชอลติ้ง จำกัด วรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เกรียงไกร  เจียมบุญศรี ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท อีเอส เคาน์เชล ค่าลงทะเบียนอบรม 7,500.- บาท อบรม 2 วัน รับจำนวน 60 คน ผู้ผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร

สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค.62สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย อาคาร 1 ชั้น2 คณะนิติศาสตร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.law.ru.ac.th สอบถามรายละเอียด 080-893-6203 , 0-2310-8163 โทรสาร 0-2310-8201