กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กรมศิลปากร ได้เตรียมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและหลากหลาย เพื่อให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ โดย ในกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดนิทรรศการพิเศษ “โลกของเด็ก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ตุ๊กตาควายดินเผา รวมถึงของเล่น ของสะสมของบุคคลต่างๆ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 9 เช่น บ้านตุ๊กตาเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5 ของจิ๋ว ของสะสมในเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ตุ๊กตาชาววังในอิริยาบถต่างๆ ของเล่น ของสะสมของบุคคลในช่วง 20 ปีก่อน แต่ไม่เกิน 60 ปี ของเล่น ของสะสมของบุคคลในช่วง 10 ปีลงมา จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีมุมกิจกรรมสำหรับเด็ก ได้แก่ กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ การขุดหาซากไดโนเสาร์ การต่vเลโก้ ปั้นดินญี่ปุ่น มุมหนังสือสำหรับเด็ก และกิจกรรมแรลลี่ ตามหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมรับของรางวัลมากมาย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Smart Kids” จิตอาสา บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ประกอบด้วย กิจกรรมระบายสีเข็มกลัดรูปหัวโขน ทายภาพตัวละครโขน เรื่อง รามเกียรติ์ และจิ๊กซอว์ต่อภาพ เกม Run Monkey Run และกิจกรรมระบายสีรูปพระธาตุพนม

ด้าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี และร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตามหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จ.สุโขทัย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จ.จันทบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย จ.นครราชสีมา, อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา และ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

กองทุนประกันวินาศภัย