นายเปรม คำวัฒนา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูในสังกัด เป็นตัวแทนมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2 และเงินจากการบริจาคของโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป พร้อมด้วยถุงยังชีพทางการศึกษา ซึ่งบรรจุแบบเรียน หนังสือ ให้กับโรงเรียนบ้านดอนจันทน์ อำเภอศรีสำโรง ซึ่งโรงเรียนประสบอัคคีภัยอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น