"กฤษฏา” เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เร่งด่วน 1.5 หมื่นฟ่อน ช่วยเกษตรกรประสบภัยพายุ ปาบึก จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (7 ม.ค.62) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัย เป็นการเร่งด่วน ตามที่กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระราชทานเป็นหญ้าแห้งคุณภาพสูง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ"ปาบึก" จำนวน 15,000 ฟ่อน (น้ำหนักประมาณ 375 ตัน) และจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เข้าสู่ภาวะปกติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โดยในวันนี้ ได้มีการมอบเสบียงอาหารสัตว์พระราชทานฯ ผ่านตัวแทนเกษตรกร จำนวน 7 อำเภอ รวม 2,198 ฟ่อน เพื่อเร่งกระจายสู่พื้นที่อำเภอมืองนครศรีธรรมราช 673 ฟ่อน พร้อมอาหารสัตว์สำเร็จรูป (TMR) 2,000 ก.ก. อำเภอปากพนัง 580 ฟ่อน อำเภอพระพรหม 200 ฟ่อน อำเภอท่าศาลา 200 ฟ่อน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 200 ฟ่อน อำเภอเชียรใหญ่ 130 ฟ่อน อำเภอหัวไทร 215 ฟ่อน และจะเร่งกระจายความช่วยเหลือสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถประสานขอความช่วยเหลือเสบียงอาหารสัตว์ผ่านผู้นำชุมชน ตามจำนวนความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วขนส่ง และเพื่อให้การกระจายความช่วยเหลือทั่วถึงทั้งจังหวัด

นายกฤษฎา กล่าวว่า ช่วงก่อนและหลังจากเกิดเหตุการณ์พายุ ปาบึก ได้สั่งการให้ ทุกๆกระทรวง กรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะๆ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อม มีการสั่งการหน่วยงานระดับกรม ให้เตรียมรับมือ สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” อย่างเต็มที่ เช่น กรมชลประทาน เตรียมเครื่องสูบน้ำ เรือผลักดันน้ำ ด้านประมงมีการแจ้งเตือนให้ชาวประมงงดออกจากฝั่งและนำเรือขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหาย ด้านปศุสัตว์ได้จัดเตรียมจุดอพยพสัตว์ขึ้นที่สูง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งชีวิตประชาชนและที่อยู่อาศัย ตลอดจนการประกอบอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร (ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์) ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และปศุสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหายให้มีน้อยที่สุด อาทิ การเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 1,000 ตัน สำรองไว้ในพื้นที่ภาคใต้ จัดเตรีวมถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 7,000 ถุง คอกสัตว์แบบน็อคดาวน์ จำนวน 15 ชุด (500 แผง) และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ รักษาสัตว์เจ็บป่วย และดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนให้คำแนะนำ 300 นาย และหลังจากสถานการณ์ผ่านไป ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

"ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกๆคน ให้เข้มแข็ง และผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ หากมีความต้องการขอรับการช่วยเหลือ คำแนะนำ สอบถามข้อมูลต่างๆ ขอให้ติดต่อหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ จะให้คำแนะนำ และการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอบคุณจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ จิตอาสาทุกคน ที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอย่างดี"นายกฤษฏา กล่าว