"อนาคตใหม่" ลุยสุรินทร์ เปิด 7 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. - "ทิม พิธา" ประเดิมอีสาน ชูนโยบายเกษตรก้าวหน้า-ทำลายทุนผูกขาด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ จ. สุรินทร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และผู้นำเสนอนโยบายเกษตรก้าวหน้า นายคารม พลพรกลาง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เดินทางประชาสัมพันธ์พรรคและแนะนำว่าที่ผู้สมัครแบ่งเขตของจังหวัด

โดยในช่วงเช้า ทีมแรกขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์ในเทศบาล อ.รัตนบุรี ช่วงบ่ายที่ อ.ท่าตูม

ขณะที่อีกทีมขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์ช่วงเช้าเดินประชาสัมพันธ์ที่ตลาดชายแดนช่องจอม และขึ้นรถแห่ที่ อ.กาบเชิง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ เข้ามาพูดคุยสอบถาม และสะท้อนปัญหา โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง และปัญหาด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า หลังจากได้พูดคุยปัญหากับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม จึงมีปัญหาเรื่องราคาพืชผลตกต่ำ อยากได้รัฐบาลที่มาช่วยเหลือเรื่องการยกระดับราคา และเพิ่มคุณภาพของสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและกลุ่มนายทุนผูกขาดอีกต่อไป

ปัญหาเหล่านี้ สอดคล้องกับแนวทางนโยบายด้านการเกษตรของตัวเองและพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว ที่จะเน้นสร้างเกษตรกรรายย่อยให้เป็นเจ้าของธุรกิจ มีโรงงานแปรรูป โรงสีข้าว และ โรงงานเก็บข้าว เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสามารถนำสินค้าไปขายโดยตรง ไม่ต้องผ่านกลุ่มพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป

ด้าน นายอนุกูล ทรายเพชร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จ.สุรินทร์กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นลูกชาวนา จึงเข้าใจปัญหาและหัวอกชาวนาเป็นอย่างดี อีกทั้งตัวเองก็เป็นชาวนาคนแรกๆ ที่ประสบความสำเร็จ ในการนำข้าวสารไปขายให้กับต่างประเทศ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
หากได้รับการเลือกตั้ง ก็จะนำแนวคิดนี้ไปออกเป็นกฎหมาย เพื่อสร้างกฎหมายที่ให้อำนาจกับชาวนา ในการขายข้าวได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและนายทุนผูกขาดอีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ จะมีเวทีปราศรัย แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอนโยบายที่สวนป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.สุรินทร์
พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 7 เขต ได้แก่ เขต 1 นายวาทะการ เกษอินทร์, เขต 2 นายนิรันดร์ ลวดเงิน, เขต 3 นายวิไล ดวงศรี, เขต 4 นายอนุกูล ทรายเพชร, เขต 5 นายสุวรรณ หาญเสมอดารากุล, เขต 6 นายธีระศักดิ์ กันนิดา และเขต 7 นายภาณุโรจน์ กมลรัมย์บวร