ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค.62 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ส่งทีมอาสาสมัครกู้ภัยซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุปาบึก เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการยังชีพ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไปยังที่สูง

นอกจากนี้ บางส่วนได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆ ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาด เช่น โรงเรียน วัด และสถานที่ทำการในชุมชนต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูและสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้