ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นำทีมอาสาสมัครกู้ภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้น้ำดื่มและอาหารกล่องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านปากคู ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมจากพายุปาบึก เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับประสานงานจากชาวบ้านในพื้นที่ ว่าต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องน้ำดื่มและอาหารกล่องตลอดจนความช่วยเหลือด้านการขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต เข้าให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน