ดีวันดีคืน ไต่อันดับดีขึ้นจากปี 2017 อยู่อันดับที่  14 ของไทย และอันดับที่ 230 ของโลก

ศ. ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า  การจัดอันดับของ      UI Green World University Ranking 2018   ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้เป็นอันดับที่ 9 จาก 24 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 181 ของโลก (ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก) จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 719 แห่งทั่วโลก  ส่วนอันดับที่ 1 สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก คือ  Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์  

ทั้งนี้  ผลการสำรวจของ UI Green World University 2018  ซึ่งจัดทำโดยUniversity of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ได้ประกาศผลเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนรวมที่ 5,675คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการของเสีย, การจัดการน้ำ, การจัดการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นการไต่อันดับดีขึ้นจากปี  2017  ที่อยู่อันดับที่  14 ของประเทศไทย และอันดับที่ 230 ของโลก

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณทุกภาคทุกส่วนได้มีส่วนการทำงานร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป